PERSONAL DATA PROCESSED
Michelle Wever Photography can process personal data about you, because you use the services of Michelle Wever Photography, and / or because you provide this to Michelle Wever Photography yourself when filling in a contact form on the website. Michelle Wever Photography can process the following personal data:
- Your first and last name
- Your address (when booking)
- Your telephone number
- Your email address
- Your IP address

WHY MICHELLE WEVER PHOTOGRAPHY NEEDS DATA
Michelle Wever Photography processes your personal data in order to be able to contact you by telephone if you so request, and / or to be able to contact you by e-mail. In addition, Michelle Wever Photography can use your personal data in the context of closing an agreement with you.

HOW LONG MICHELLE WEVER PHOTOGRAPHY  STORES DATA
Michelle Wever Photography does not store your personal data for longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data are collected. Your data will not be stored for longer than a year if no agreement is reached with you.

SHARE WITH OTHERS
Michelle Wever Photography will only provide your personal data to third parties if this is necessary for the implementation of an agreement with you or to comply with a legal obligation.

KEEPING TRACK OF YOUR WEB SITE VISIT
General visitor data is recorded on the website of Michelle Wever Photography, including the IP address of your computer and the time of retrieval and data that your browser sends. This data is used for analysis of visit and click behavior on the website. Michelle Wever Photography uses this information for the operation of the website to improve. This data is made anonymous as much as possible and is not provided to third parties.

GOOGLE ANALYTICS
Michelle Wever Photography uses Google Analytics to track how users use the website and how effective the Adwords ads FROM Michelle Wever Photography are on Google search result pages.
The information thus obtained, including the address of your computer (IP address), is transferred to and stored by Google on servers in the United States. Read the Google privacy policy here for more information. You can also find the privacy policy of Google Analytics here.
Google uses this information to keep track of how this website is used, to be able to provide reports on the Website to Michelle Wever Photography and to be able to offer its advertisers information about the effectiveness of their campaigns. Google may provide this information to third parties if Google is legally required to do so, or to the extent that such third parties process the information on Google's behalf. Michelle Wever Photography has no influence on this.
Michelle Wever Photography has not given Google permission to use Analytics information obtained through Michelle Wever Photography for other Google services.

SEE, MODIFY, OR DELETE DATA
You have the right to view, correct or delete your personal data. You can send a request for inspection, correction or removal to info@Michellewever.nl. Michelle Wever Photography will respond to your request as quickly as possible, but within four weeks.

TO SECURE
Michelle Wever Photography takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. The website of Michelle Wever Photography uses a reliable SSL Certificate to ensure that your personal data does not fall into the wrong hands.

If you have the impression that your data is not properly protected or there are indications of abuse, or if you want more information about the protection of personal data collected by Michelle Wever Photography, please contact Michelle Wever Photography at info@michellewever.nl . Michellewever.nl is a website of Michelle Wever Photography.

Michelle Wever Photography can be reached as follows:
Postal address & business address: Scheldestraat 61, 9725 KP, Groningen
Registration number trade register Kamer van Koophandel: 50106643
Telephone: +31619095446
Email address: hello@michellewever.com

DUTCH Version

Read the 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Michelle Wever Photography kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Michelle Wever Photography, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Michelle Wever Photography verstrekt. Michelle Wever Photography kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Jouw voor- en achternaam
– Jouw adresgegevens
– Jouw telefoonnummer
– Jouw e-mailadres
– Jouw IP-adres

WAAROM MICHELLE WEVER PHOTOGRAPHY GEGEVENS NODIG HEEFT
Michelle Wever Photography verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Michelle Wever Photography jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG MICHELLE WEVER PHOTOGRAPHY GEGEVENS BEWAART
Michelle Wever Photography bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Michelle Wever Photography verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Michelle Wever Photography worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Michelle Wever Photography gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Michelle Wever Photography maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Michelle Wever Photography bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees hier het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Michelle Wever Photography te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Michelle Wever Photography heeft hier geen invloed op.
Michelle Wever Photography heeft Google geen toestemming gegeven om via Michelle Wever Photography verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@Michellewever.nl. Michelle Wever Photography zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Michelle Wever Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Michelle Wever Photography maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Michelle Wever Photography verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Michelle Wever Photography op via info@michellewever.nl. Michellewever.nl is een website van Michelle Wever Photography.

Michelle Wever Photography is als volgt te bereiken:
Postadres & vestigingsadres: Scheldestraat 61, 9725 KP, Groningen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 50106643
Telefoon: +31619095446
E-mailadres: hello@michellewever.com

English Version

Read the 

Privacyverklaring